29 Ocak 2011 Cumartesi

TÜRKLERİN BULUNDUĞU ÜLKELER VE NÜFUSLARI

A- Dünyada Türk Nüfusu: Kırımlı İsmail Gaspıralı’ya göre;1889 yılında dünyadaki Türk nüfusu 50 milyondur. Bugün dünyadaki Türk nüfusunun 120-350 milyon arası olduğu sanılmaktadır.


B- Bağımsız Türk Devletleri:

l-Türkiye Cumhuriyeti: 2000 yılı Resmi Genel nüfus sayımına göre nüfusu 67 milyon. Araştırmacılara göre Türkiye'de 27 veya 54 etnik grup bulunmaktadır ABD Webster Ansiklopedisi Türkiye maddesi ve bazı araştırmacılara göre Türkiye'de Türklerin oranı: %50, Kürt: %12, Gürcü-Laz:%8'dir. Bu durumda T.C. toprakları üzerinde 48 Türk boyuna mensup; 35 milyon Türk asıllı insan, diğer T.C. vatandaşlarıyla birlikte eşit statüde ve karışık halde yaşamaktadır.

2-Özbekistan Cumhuriyeti: 20 milyon, %70'i Türk asıllı

3-Kazakistan Cumhuriyeti: 9 milyon.

4-Azerbaycan Cumhuriyeti: 8 milyon. (İran sınırları içinde kalan Güney Azerbaycan'daki Azerilerle birlikte tüm Azeri nüfusu 16-20 milyon.)

5-Türkmenistan Cumhuriyeti: 3,5 milyon (İran sınırlan içinde kalan Güney Türkmenistan - Horasanda; 500 bin, Irakta; 1,5 –2,5 milyon, Afganistan: 500 bin, Suriye: 300 bin, Türkiye ve Tacikistandaki Türkmenlerle birlikte tüm Türkmen nüfusunun 20-25 milyon olduğu ileri sürülmektedir.

6-Kırgızistan Cumhuriyeti: 3 milyon.

7-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: 250 bin (120 bin seçmeni vardır.)

C- Türk Topluluklarının Azınlık Olarak Yaşadıkları Eski Vatan Toprakları ile Göçmen Olarak Bulundukları Devletler ve Nüfusları:

l-Rusya Federasyonu (Bağımsız Devletler Topluluğu): SSCB dağıldıktan sonra Rusyanın 1990 yılı nüfusu 150 milyon idi. Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan, Çuvaş, Başkurt, Saha, Tuva, Hakas, Altay ile Dağistan, Balkar ve Karaçay Özerk Bölge Cumhuriyetlerinde: 15-30 milyon, Türk soylu insan yaşamaktadır.

2-Çin Halk Cumhuriyeti: Doğu Türkistan'da Uygur, Sarı Uygur-Salar, Kazak, Kırgız, Özbek ve Tatar asıllı 26-150 milyon Türk yaşamaktadır Bazı araştırmacılar Çin’deki Türklerin sayısının 200 milyonun üzerinde olduğunu ileri sürmektedir. Doğu ve Batı Türkistan’daki Uygur Türkü sayısı 30 milyondur. Bu sayı resmi rakamlara göredir. Çin nüfusu ise 1,2 milyardır.

3-İran İslam Cumhuriyeti: Güney Azerbaycandaki Azeriler, Güney Türkmenistanda ki Horasan Türkmenleri ve diğer bölgelerdeki Avşar, Kaçar ve Kaşgay Türkleri sayısı 10-20 milyondur. ABD Vebster Ansiklopedisi İran maddesinde-İran nüfusunun %25’ini Türk asıllı olarak göstermiştir. İran nüfusu 70 milyon.

4-Afganistan: Afganistan'ın yerli halkı Peştunlardır. Kuzey bölgesinde Özbek, Türkmen ve Kırgız Türkleri yaşamaktadır. Sayıları: 2-3 milyondur. Nüfusun %15’i.

5-lrak: Irak'ın Kerkük, Telafer ve Erbil bölgesinde 1.5-2.5 milyon arası Türkmen yaşamaktadır.Nüfusun%10’u. Kürtlerin oranı ise %20.

6-Bulgaristan: Bulgaristan'ın Rodoplar- Karaorman ve Güney bölgelerinde Kuman (pomak), Yörük ve diğer Türk boylarından 500 bin-1.5 milyon arası Türk asıllı insan yaşamaktadır.

7-Moldova: Gagauzlar; 200 bin.

8-Ukrayna: Gagauz, Kırım Tatarı, Nogay, Karaim-Karaylar: 160-400 bin.

9-Romanya: Tatar: 35 bin resmi istatistik. Gerçekte ise Gagauzlarla birlikte 100 bin

l0-Yugoslavya: Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova; Peçenek, Kuman-Kun, Yörük ve diğer Türk boylarından, 30 bin ile 500 bin veya l milyon civarında Türk olduğu ileri sürülüyor.

11-Makedonya: Üsküp ve diğer şehirlerinde; Kıpçak, Yörük, Peçenek (Boşnak), Kuman (Pomak), Torbeş; 50-200 bin.

12-Yunanistan: Batı Trakya'da; Peçenek, Kuman, Yörük ve diğer Türk boylarından: 130-250 bin.

13-Gürcistan: Ahiska-Mesket, Karapapak, Terekeme, Azeri; 100 bin.

14-Tacikistan: Özbek, Türkmen; 100-300 bin.

15-Moğolistan: Kazak, Kırgız; 250 bin.

16-Suriye: Türkmen, Yörük:200-300 bin.

17-Finlandiya: 2 binTatar

18-Diğer ülkeler: Çalışmak için başka ülkelere giden T.C. vatandaşı Türkler ile işçi olarak bulundukları ülke vatandaşlığına geçenler: Yabancı ülkelere Türkiye’den giden Türk sayısı: 4.5 milyon civarındadır. Bu ülkeler ABD (200 bin), Almanya (1.5-2.5 milyon), Avustralya (20 bin), Avusturya, Belçika, Fransa(400 bin) , Hollanda, İsviçre gibi. 1963-2006 yılları arası, 500 bin eski TC vatandaşı , Alman vatandaşlığına geçti.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder