29 Ocak 2011 Cumartesi

ORHUN ABİDELERİNE GÖRE GÖKTÜRK HANEDANININ BAĞLI OLDUĞU TÜRK BOYU:

a) "... İlsizleşmiş, Kağansızlaşmış milleti,cariye olmuş, kul olmuş milleti (Çin'e), Türk töresini bırakmış milleti, ecdadımın töresince düzenlemiş, yetiştirmiş. Talas, Tarduş milletini orda tanzim etmiş, yapguyu, şadı orda vermiş."

"b) "Türgiş Kağanı Türküm, milletim idi. Bilmediği için "bize karşı yanlış hareket ettiği, ihanet ettiği için, Kağanı öldü. Buyruğu, beyleri de öldü. On Ok kavmi eziyet gördü"

c) "Ecdadımızın tutmuş olduğu yer,su, sahipsiz olmasın, kalmasın diye Az milletini tanzim ve tertip edip. ..Bars Bey idi, Kağan adını burda biz verdik, küçük kız kardeşim prensesi verdik."

d) "On Ok oğluna, .yabancına kadar bunu görüp bilin."

e) "Köğmenin yeri, suyu sahipsiz kalmasın diye Az, Kırgız kavmini düzene sokup geldik. Savaştık... ilini geri verdik.

f) "Türk, Oğuz Beyleri, milleti işitin: Üstte gök basmasa, altta yer delinmese, Türk Milleti, ilini töreni kim bozabilir? "

g) "Türküm için, milletim için iyisini öylece kazanıverdim. "

h) "Dokuz Oğuz milletim idi. Gök, yer bulandığı için, ödüne kıskançlık değdiği için düşman oldu. Bir yılda dört defa savaştım."

ı) "Türk Bilge Kağanı ...Sir, Dokuz Oğuz, îki Ediz, Çadırlı Beyleri,milleti üzerine Kağan oturdum."

i) "On dört yaşımda Tarduş Milleti üzerine şad oturdum."

j) "Basmıl; idik Kut soyumdan olan kavim idi."

k) "Güneyde Karluk milletine doğru ordu sevk et deyip, Tudun Yamtarı gönderdim.,,. Karluk valisi yok olmuş.... Halk kütlesi kağanım geldi deyip övdü..."

1) "Türgiş Kağanı (Göktürk Halkı için): Benim milletim ordadır",

"Türk milleti yine karışıklık içindedir", "Oğuz yine sıkıntıdadır" demiş.

m) "Türk Bilge Kağanı, Türk Sir Milletini, Oğuz Milletini besleyip oturuyor."

n) "Doğuda Kadırkan Ormanına kadar, Batıda Demirkapıya kadar kondurmuş, ikisi arasında pek teşkilatsız Göktürk'ü düzene sokarak..."

o) "Tanrı kuvvet verdiği için babam Kağanın askeri kurt (böri) gibi imiş, düşmanı koyun gibi imiş."

ö) ",... Türk Milletinin.,,, dört tarafı hep düşman imiş..."

p) "İl veren Tanrı, Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye..."

r) "Türk Tanrısı, mukaddes yeri, suyu Öyle tanzim etmiştir. Türk milleti yok olmasın, millet olsun diye...."

8. YÜZYIL TÜRK BOYLARI

1. Az (Uz-Uzbek-Özbek) veya As (Astragan şehri)

2. Basmıl

3. Çik

4. Ediz(HieThie-Hayta)

5. İzgil (Eskil)

6. Karluk (Harluhiyye)

7. Kırgız

8. Kimek (Baya)

9. Oğuzlar: Üç ve Dokuz Oğuzlar (Kun, Tonra ve Yağma)

10. Onoklar

11. Tatar

12. Türkeşler: Kara ve Sarı Türkeşler

13. Tarduş

14. Tolis-Taliş-Talas

15. Uygur: Sarı ve On Uygur

16. Yır Bayırku (Bayır Bucak Türkmenleri)- Yabaku (Payeko)ONOKLAR (Batı Göktürkleri)

1- Barsganlar

2- Çaruk (Çarıklı-Cırıklı)

3- Ezkil (İzgil-Ezkiş-Ezgiş-Ekiz-Eskil)

4- Halaç-Kalaç

5- Kara (Türkeşler)

6- Koşu

7- Oğrak (Kara Yığaç)

8- Peçenekler

9- Sarı (Türkeşler)

10- Türkmenler (Oğuz-Uz)KARLUK BOYLARI

1- Biskil (Baskil)

2- Çiğil (Çiğli)

3- Bulak

4- Kol Erkin (Gül Erkin)

5- Tuhsi (Toksi-Tohsi)

6- Beyştan

7- Haym (Haymana)

8- BerişPEÇENEK BOYLARI

1- Çor

2- Çopan (Çoban)

3- Gölbeğ (Kulpey)

4- İrtim-İrtiş

5- Kangar

6- Kanbay

7- Kopun

8- Talmat

9- YulaX. YÜZYIL TÜRKİSTAN TÜRKLERİ1- Çiğil

2- Ezgiş

3- Halaç- Hallaç- Kalaç

4- Harizm-Harzem-Harezm-Horzum

5- Karluk

6- Kıpçak

7- Kırgız

8- Kimek

9- Oğuz-Uz (Türkmenler)

10- Peçenek

11- Tohsi

12- Uygur

13- YağmaXI. YÜZYIL TÜRK BOY VE OYMAKLARI

1- Çigil

2- Oğuz

3- Yağma

4- Tahsi (Karluk-Kara Îrtiş-Tuhsi)

5- Halaç-Halaciyye-Kalaç: Kaşkay Eli, Sahili, Save

6- Kimek-Kimekra-İki îmek: Ankaz, Balandur, Bayavut, Eclat, Han, Hifçak (Ifçak-Hıpçak), İmak, İmi, Karkara, Yasgan, Yasu, Yemek (İmek)

7- Kıpçak-Kıfçak: Çuğrak, Küçet

8- Kanglı-Cangle-Kuman: Kanıklı, Kanlı, Kangıles (Kınık)


ALTAY YÖRESİ TÜRKLERİ

A- Altayların Yenisey Bölgesinde Yaşayan Türk Boyları:

1- Abakan Türkleri: (Araştırmacılara göre 19 yy.daki yaşantı ve kültürleri Anadolu Yörüklerine benziyor)

2- Altay Türkleri

3- Abakan Minusink Tatarları

4- Hakas Uruğları: Beltir, Hoybal, Kızıl, Sagay, Sayan, Şor, Tuva, Uryanhay

5- Tuva Uruğları: Oregay, Uri anchayB- Abakan Türk Uruğları:

1- Aba Kızıl

2- Beltir

3- Kaş

4- Kızılkaya

5- Koybat

6- Kamasın

7- Küerik

8- Sagay

9- Sor

10- TubaKARAKALPAK TÜRKLERİ

A- Karakalpakların Kolları

1- Kıtay

2- Kıpçak

3- Keneges

4- Mangıt

5- Muiten

6- Kongrat

B- Karakalpak Uruğları

l - Açamaylı

2- İstek

3- Karakoylu

4- Karasingir

5- Oymavut

C- Karakalpak Şehirleri: Bunlar Uruğ Adları Olabilir

1- Akmangıt

2- Çimbay

3- Karauzyak

4- Karatav

5- Kongrat

6- Moynak

7- Nukus

8- Şumanay

9- Tahiataş

10- Törtkül-Dörtgül

11- Üstürte

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder