29 Ocak 2011 Cumartesi

ÖZTÜRKÇE ADLAR:

a) Kazak Türklerinin Çocuklarına Koyduğu Adlardan Örnekler

1- Alptekin

2- Akteke

3- Ayembet

4- Abay- Ablay

5- Alaş

6- Abak

7- Batır

8- Barsbey

9- Buğra

10- Can

11- Kubanbay

12- Canbey

13- Canbek

14- Canımhan

15- Canaltay

16- Candar

17- Erkin

18- Kanber

19- Kunanbay

20- Oraz

21- Tekinb) Türklerin Macar ve Moğollardan Alarak Çocuklarına Verdikleri Adlardan Örnekler.

1- Atilla – Attila - Atila

2- Arık

3- Batu

4- Berke

5- Batur

6- Cengiz

7- Çağatay

8- Edige

9- Esen - Esmen

10- Giray

11- İlhan

12- Kubilay

13- Mengü

14- Noyan

15- Oktay

16- Olcay

17- Polat

18- Timuçin

19- Toktamış

c) Timur ve Selçuklu Dönemi Türk Adlarından Örnekler

1- Aktimur

2- Aydın

3- Akça

4- Aykent

5- Aybike

6- Aksuvar

7- Aksungur

8- Aybey-aybeğ

9- Atsız

10- Arslan

11- Artuk

12- Alp

13- Alper

14- Alparslan

15- Baysungur

16- Baykara

17- Balaban

18- Bars-Baybars

19- Baytekin

20- Çağrı

21- Doğan

22- Dursun

23- Demirtaş

24- Erkin

25- Ertan

26- Ertuğrul

27- Gündüz

28- Güner

29- Gökbörü

30- Gürkan

31- Hatun

32- Hakan

33- İlbilge

34- İldeniz

35- İnal

36- İltutmuş

37- İstemi

38- Kağan

39- Korkut

40- Kutuz

41- Kutluk-Kutlu

42- Kılıç-Kılıçarslan

43- Karaman

44- Oğuz

45- Orhan-Orhun-Orkun

46- Özbek

47- Saltuk

48- Sevinç

49- Sungur

50- Suyunbike - Süyümbike

51- Sülemiş

52- Sökmen

53- Sarıhan

54- Selçuk

55- Sancar-Sencer

56- Türkan

57- Turan-Turhan

58- Tekine

59- Turgut

60- Toraman

61- Tekin

62- Tanrıverdi

63- Turgay

64- Tuğtekin

65- Tuğrul

66- Tutuş

67- Timur

68- Timurtaş

69- Tuğluk

70- Tomris Hatun

71- Tamer

72- Uluğbey

73- Umur

74- Ulaş

75- Ünal

76- Yağmurd) Hun, Göktürk, Uygur ve Diğer Türk Devletlerinden Popüler Türk Adları:

1- Akşit

2- Argun

3- Aydoğdu

4- Alptekin

5- Aytekin

6- Ayhan

7- Akbaş

8- Akkuş

9- Almış

10- Ayaz-Ayas

11- Baytaş

12- Beydoğdu

13- Beydoğan

14- Berk

15- Bumin

16- Buğra

17- Buğa

18- Bilik

19- Barak

20- Bilge-İlbilge

21- Ceyhun- Ceyhan

22- Çolpan

23- Deniz

24- Demir

25- Erdem

26- Ertaş

27- Gündoğdu

28- Gökhan

29- Günhan

30- Gültekin

31- İşbara

32- İstemi

33- İlteriş-İlter

34- Kutalmış

35- Kürşat

36- Köymen

37- Kegen

38- Korkmaz

39- Kaya

40- Karahan

41- Kayır

42- Mete

43- Menteş

44- Manas

45- Oraz

46- Ödemiş

47- Sebüktekin

48- Seyhun- Seyhan

49- Sevindik

50- Tolun

51- Terken

52- Tekiş

53- Tapar

54- Türker

55- Teoman - Duman

56- Tarkan

57- Tağmaç

58- Yakut

59- Yıldızhan

e) Ad Olarak Anılan Askeri ve İdari Unvanlar, Rütbeler

1- Akay

2- Atabey

3- Aygucu

4- Bahşi

5- Başbuğ

6- Bek- Bey- Bay- Beğ

7- Erkin

8- Er

9- Hakan

10- Han

11- İlteber

12- İdikkut

13- İlteriş-İlter

14- Kül Erkin-Gül

15- Kağan

16- Şad-Şadpıt

17- Tarduş

18- Tanrıkut

19- Tekin:Prens

20- Tarkan- Tarhan- Tarhun

21- Yabgu

22- Tanju-Tanhu-Sanyü

f) Anadolu'nun Fethini Gerçekleştiren Selçuklu Hanları:

1- Çağrı Bey (1021): Ermenistan, Gürcistan, Van

2- Musa Yabgu'nun Oğlu Hasan Bey: (1046)

3- Yakuti Bey: (1048) Azerbaycan

4- İbrahim Yınal: (1048) Hilvan

5- Kutalmış: (1048) Irak

6- Tuğrul Bey: (1048) Muradiye-Erciş, (1055) Irak, (1058) Cizre

7- Alparslan (1064) ve (1071)- Malazgirt ve G. Doğu Anadolu

8- Alparslan'ın Oğlu Ayas-Ayaz Bey: 1071-1078 Çukurova Yöresi

9- Kutalmışoğlu Süleyman Şah: 1078

10- Kutalmışoğlu: Polat Bey, Mansur Bey, Alp İliğ

11- Melik Tutuş: Suriyeyi aldı 1092

12- Kılıçarslan: Süleyman Şah'ın Oğlu (1092,1097)

13- Sultan Melikşah: 1086g) 1021 - 1028 - 1036 - 1048 - 1054-1071-1074-1080-1083-1084-1085-1176-1280 Anadolu'ya Akın Yapan Selçuklu Ordu Komutanları:

1- Artuk Bey

2- Afşinbey (K. Maraş Yör.)

3- Ahmet Şah

4- Aytekin Bey

5- Bozan Bey

6- Buka (1048)

7- Çaka Bey (1080 İzmir)

8- Çavlı Bey

9- Dinar Bey

10- Dokak Bey

11- Danişmend Gazi (1097)

12- Duduoğlu

13- Dilmaçoğlu

14- Emir Karatekin

15- Emin Sunduk-Sandık

16- Emir Çubuk

17- Emir Saltuk

18- Emir Buldacı

19- Emir Çavlı

20- Göktaş (1048)

21- Gevherayin

22- Gümüştekin

23- Kızıl Sarı

24- Kızıl (1048-1060)

25- Muncukoğlu (1084)

26- Mehmet Bey

27- Menteşe Bey

28- Mansur Bey

29- Mengücek

30- Porsuk Bey

31- Savtekin

32- Türkmen Bey

33- Tutak Bey

34- Taranoğlu

35- Yağıbasan


A- a) Avrupalı Türkoloğlara Göre:

l- Halaç(Kalaç)

2- Kanıklı

3- Karluk

4- Kıpçak

5- Oğuz

6- Uygur

b) Kaşgarlı Mahmud'un Araştırmalarına Göre 11. yy. Türk Boyları

1- Basmil

2- Başkırt

3- Cumul

4- Çaruk

5- Çiğil

6- Hatay (Kuzey Çin Türkleri)

7- Iğrak

8- Kayı

9- Kıpçak

10-Kırgız

11-Oğuz

12-Peçenek

13-Salar, Şato (Tabgaç, Tibetlere komşu Türkler)

14-Tuhsi

15-Tangut (Pamir yöresi Türkleri)

16-Tatar

17-Uygur

18-Yabaku

19-Yağma

20-Yemek

c) Camiüt Tevarihte

1- Halaç

2- Kanglı (Kanıklı)

3- Karluk

4- Kıpçak

5- Oğuz (Türkmen)

6- Uygur

d) Neşri'ye Göre:

1- Ağaçeri

2- Aykırı (Ayperi)

3- Halaç

4- Kanglı

5- Karluk

6- Kıpkaç

7- Uygur

B- a) 6. Yüzyıl Türk Boyları: Bu dönemlerde adı geçen, etkili olan Türkler;

1- Basmıl

2- Bayırku (Bayır Bucak Türkleri-Yir Bayırku)

3- Çiğil

4- Halaç

5- Karluk

6- Kanglı

7- Kırgız

8- Onok

9- Oğuz

10-SirTarduş

11-Tatar

12-Töles

13-Türkeşler (Kara ve Sarı)

14-Uygur

15-Yağma

b) 7-9. Y.Y- Türk Boyları:

1- Balkar

2- Basmıl

3- Karay, Karaçay

4- Karluk

5- Kumuk

6- Kırgız

7- Kıpçak

8- Kuman

9- Kimek

10- Oğuz(Uz-Gagauz)

11- Peçenek

12- Salar-Salur

13- Tatar

14- Türkeş-Türgiş

15- Uygur-Sarı Uygur

c) 12. YY. Türk Boyları

1- Harzem (Horzum)

2- Karluk

3- Kırgız

4- Kıpçak

5- Kuman

6- Özbek

7- Şato Türkleri

8- Tatar

9- Türkmen

10- Uygur

11- Uz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder